Help U United Hatzalah (United Rescue)

Help U - United Hatzalah (United Rescue)

Keď dôjde k núdzovým situáciám, rýchla lekárska liečba exponenciálne zvyšuje šance na prežitie. Pomocou špeciálne vybavených motocyklových sanitiek pomáha sieť viac ako 6 000 dobrovoľných lekárov spoločnosti United Hatzalah zachrániť tisíce životov každý rok v celom Izraeli tým, že poskytuje lekársku starostlivosť v priemernej dobe odozvy 3 minúty alebo menej. Ich humanitárne služby sú bezplatné, univerzálne a dostupné 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Je to najväčšia nezávislá, nezisková organizácia záchrannej služby, ktorá poskytuje najrýchlejšiu a bezplatnú záchrannú starostlivosť. Keďže cieľom Help U je pomocť v prípadoch, kde rôzne krízy nútia individuálnych ľudí či rodiny alebo celé skupiny osôb prispôsobiť sa novým životným okolnostiam, a v ktorých zároveň neexistuje štandardizovaná forma spoločenskej pomoci došlo medzi United Hatzalah of Israel a Help U k podpísaniu memoranda o spolupráci, kde budú spolupracovať pri pomoci ľudom postihnutým vojnovým konfliktom na Ukrajine. Pôjde výhradne o humanitárnu pomoc.

Help U - United Hatzalah (United Rescue)

Keď dôjde k núdzovým situáciám, rýchla lekárska liečba exponenciálne zvyšuje šance na prežitie. Pomocou špeciálne vybavených motocyklových sanitiek pomáha sieť viac ako 6 000 dobrovoľných lekárov spoločnosti United Hatzalah zachrániť tisíce životov každý rok v celom Izraeli tým, že poskytuje lekársku starostlivosť v priemernej dobe odozvy 3 minúty alebo menej. Ich humanitárne služby sú bezplatné, univerzálne a dostupné 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Je to najväčšia nezávislá, nezisková organizácia záchrannej služby, ktorá poskytuje najrýchlejšiu a bezplatnú záchrannú starostlivosť. Keďže cieľom Help U je pomocť v prípadoch, kde rôzne krízy nútia individuálnych ľudí či rodiny alebo celé skupiny osôb prispôsobiť sa novým životným okolnostiam, a v ktorých zároveň neexistuje štandardizovaná forma spoločenskej pomoci došlo medzi United Hatzalah of Israel a Help U k podpísaniu memoranda o spolupráci, kde budú spolupracovať pri pomoci ľudom postihnutým vojnovým konfliktom na Ukrajine. Pôjde výhradne o humanitárnu pomoc.

Galéria