slide1
We Help U
Solve Your
Crisis
slide2
We Help U
Solve Your
Crisis
slide3
We Help U
Solve Your
Crisis
previous arrow
next arrow

Kto sme?

Sme nezisková organizácia, ktorej cieľom je poskytovať pomoc ľuďom v krízových situáciách od prvej chvíle, keď ešte neexistuje štandardizovaná forma spoločenskej pomoci. Snažíme sa ovplyvňovať orgány verejnej moci, aby sa čo najefektívnejšie prispôsobovali týmto situáciám. Ponúkame riešenia, ktoré sa majú neskôr stať bežnou súčasťou fungovania spoločnosti. Primárnym spúšťačom našej iniciatívy bola krízová situácia na Ukrajine, kde v dôsledku vojny museli milióny ľudí opustiť svoje domovy a státisíce z nich prešli našou východnou hranicou, aby tu na Slovensku alebo v ďalších štátoch Európy našli relatívny kľud a bezpečie.

Naše aktivity

Ponúkame pomocnú ruku tam, kde je potrebná. Medzi naše aktuálne aktivity, v zmysle pomoci Ukrajine, patrí aj vytvorenie medziskladu pre humanitárnu pomoc, ktorý slúži mnohým organizáciám ako priestor na prechodné uskladnenie, prerozdelenie a následne doručenie pomoci do správnych rúk. Zároveň organizujeme dodávky liekov a zdravotníckeho materiálu.Naša pomoc sa vzťahuje na viac ako len materiálnu stránku. Pomáhame s transportom a umiestňovaním ľudí, ktorí opustili Ukrajinu, ponúkame právnu pomoc a riešime aj komplikované individuálne situácie Ukrajincov na území SR. Spoločne s našimi partnermi poskytujeme aj sociálno-psychologické poradenstvo.

Help U- United Hatzalah (United Rescue)

Keď dôjde k núdzovým situáciám, rýchla lekárska liečba exponenciálne zvyšuje šance na prežitie. Pomocou špeciálne vybavených motocyklových sanitiek pomáha sieť viac ako 6 000 dobrovoľných lekárov spoločnosti United Hatzalah zachrániť tisíce životov každý rok v celom Izraeli tým, že poskytuje lekársku starostlivosť v priemernej dobe odozvy 3 minúty alebo menej. Ich humanitárne služby sú bezplatné, univerzálne a dostupné 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Je to najväčšia nezávislá, nezisková organizácia záchrannej služby, ktorá poskytuje najrýchlejšiu a bezplatnú záchrannú starostlivosť.

Keďže cieľom Help U je pomocť v prípadoch, kde rôzne krízy nútia individuálnych ľudí či rodiny alebo celé skupiny osôb prispôsobiť sa novým životným okolnostiam, a v ktorých zároveň neexistuje štandardizovaná forma spoločenskej pomoci došlo medzi United Hatzalah of Israel a Help U k podpísaniu memoranda o spolupráci, kde budú spolupracovať pri pomoci ľudom postihnutým vojnovým konfliktom na Ukrajine.

Pôjde výhradne o humanitárnu pomoc.

Help U - United Hatzalah (United Rescue)

Keď dôjde k núdzovým situáciám, rýchla lekárska liečba exponenciálne zvyšuje šance na prežitie. Pomocou špeciálne vybavených motocyklových sanitiek pomáha sieť viac ako 6 000 dobrovoľných lekárov spoločnosti United Hatzalah zachrániť tisíce životov každý rok v celom Izraeli tým, že poskytuje lekársku starostlivosť v priemernej dobe odozvy 3 minúty alebo menej. Ich humanitárne služby sú bezplatné, univerzálne a dostupné 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Je to najväčšia nezávislá, nezisková organizácia záchrannej služby, ktorá poskytuje najrýchlejšiu a bezplatnú záchrannú starostlivosť.

Keďže cieľom Help U je pomocť v prípadoch, kde rôzne krízy nútia individuálnych ľudí či rodiny alebo celé skupiny osôb prispôsobiť sa novým životným okolnostiam, a v ktorých zároveň neexistuje štandardizovaná forma spoločenskej pomoci došlo medzi United Hatzalah of Israel a Help U k podpísaniu memoranda o spolupráci, kde budú spolupracovať pri pomoci ľudom postihnutým vojnovým konfliktom na Ukrajine.

Pôjde výhradne o humanitárnu pomoc.

Naši partneri